logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ældre, handicap, psykiatri, misbrugCenter for Hjælpemidler og Kommunikation

Find information om de forskellige ydelser og målgrupper som hører ind under CHK Sønderborg.

Foto af kvinde med spædbarn på skød under træ

Støtte og omsorg

Har du eller dine pårørende brug for aflastningsophold, pasningsorlov, ledsagerordning m.m., kan du læse om det her.

Foto af træarbejde med høvl

Beskæftigelse

Her finder du væresteder, værksteder, daghjem og dagcentre. Der er også information om bostøtte i eget hjem og om STU-uddannelsen.

Stemningsbillede

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien råder over botilbud og giver socialpædagogisk støtte til borgere med sindslidelse.

Foto af rækkehuse i træ i forskellige farver

Boliger

Her finder du oversigter over plejecentre, ældreboliger og handicapegnede boliger samt botilbud.Projekt Med på Holdet

Kom med på holdet! Projekt Med på Holdet handler om at hjælpe voksne med udviklingshæmning eller særlige behov med at dyrke idræt.

Center for korttidsplader

Center for Korttidspladser

Her kan du læse om Center for Korttidspladser

Foto af mapper stående og liggende

Dokumentation

Her finder du dokumentation for tilsyn, utilsigtede hændelser, værgemål, magtanvendelser og kvalitetsstandarder