logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ældre, handicap, psykiatri, misbrug

Foto med fart af ældre kvinde med rollator og mand i kørestol

Hjælp i hverdagen

Her finder du hjælp, hvis du har brug for hjælp i hverdagen til: Hjemmepleje, hjemmesygepleje, madudbringning, demens, eller hvis du ønsker en plejehjemsbolig.Center for Hjælpemidler og Kommunikation

Find information om de forskellige ydelser og målgrupper som hører ind under CHK Sønderborg.

Billede af krykker, der ligger

Hjælpemidler og boligændringer

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varigt nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Foto af kvinde med spædbarn på skød under træ

Støtte og omsorg

Har du eller dine pårørende brug for aflastningsophold, pasningsorlov, ledsagerordning m.m., kan du læse om det her.

Foto af træarbejde med høvl

Beskæftigelse

Her finder du væresteder, værksteder, daghjem og dagcentre. Der er også information om bostøtte i eget hjem og om STU-uddannelsen.

Stemningsbillede

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien råder over botilbud og giver socialpædagogisk støtte til borgere med sindslidelse.

Foto af rækkehuse i træ i forskellige farver

Boliger

Her finder du oversigter over plejecentre, ældreboliger og handicapegnede boliger samt botilbud.Projekt Med på Holdet

Kom med på holdet! Projekt Med på Holdet handler om at hjælpe voksne med udviklingshæmning eller særlige behov med at dyrke idræt.

Center for korttidsplader

Center for Korttidspladser

Her kan du læse om Center for Korttidspladser

Foto af mapper stående og liggende

Dokumentation

Her finder du dokumentation for tilsyn, utilsigtede hændelser, værgemål, magtanvendelser og kvalitetsstandarder

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.