logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Frivilligt arbejde i beredskabet

Læs hvordan du kan indgå i Sønderborg Kommunes frivillige beredskabsarbejde blandt de frivillige brandværn, forplejningsenheden eller søredningstjenesten.
Opdateret 22.10.2021

Sønderborgs beredskab bygger især på frivilligt arbejde.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig eller blot høre nærmere om mulighederne, kan du også kontakte Brand og Redning via kontaktboksen nederst.

De frivillige brandværn

I Sønderborg er det primært de frivillige brandværn og ansatte brandmænd, der udfører slukning, redning, og miljøarbejde.

De frivillige yder en kæmpe indsats med at hjælpe kommunens borgere og sætter en stor ære i at hjælpe. De har et unikt sammenhold, som man skal lede længe efter.

Ønsker du at være en del af dette sammenhold, kan du kontakte dit lokale brandværn:

Forplejningsenheden

Forplejningsenheden forplejer beredskabet i hele Sønderborg Kommune under længerevarende indsats. I de senere år har der også været brug for enheden under de længerevarende skybrud samt oversvømmelser, når der pumpes vand over flere dage.

Forplejningsenheden har til huse på Sønderborg og Gråsten Brandstation. 

Der holdes øvelsesaftener ca. hver 3. uge. Alle forplejningsfolkene er uddannet i førstehjælp samt elementær brand og har desuden hygiejnebevis.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt leder af forplejningsenheden Helle Johannsen på: kredsleder@bf-sonderborg.dk

Søredning

Billede af Alsin båden

Søredning sejler til alle former for drukneulykker/redning på havet samt miljøopgaver.

Søredningen råder over to både, som ligger i Sønderborg og Havnbjerg, som bemandes af to uddannede søreddere.

Bådene samarbejder med indsatsen på land og assisterer også ved udkald i Flenborg Fjord. Flyvevåbnets helikopter samt vores droneberedskab er selvfølgelig også en samarbejdspartner ved et hvert udkald.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt leder af Søredningstjenesten Jesper Sejrup Nielson på Jesper.nielson@gmail.com