logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Politisk styring

Styringstrekanten
Opdateret 09.12.2019

Styringstrekanten skal bidrage til at sikre sammenhæng mellem vision og strategi, kommuneplan, politikker og planer og handlinger. Styringstrekanten er funderet i Sønderborg Kommunes grundfortælling: Sønderborg - Udsigt i verdensklasse.

Visionen skabes i fællesskab af Byrådet og fungerer som det overordnede styringsredskab. Visionen med planstrategien skal også indeholde målsætninger og opfylde kravene til en planstrategi. 

Planstrategiens mål og visioner konkretiseres i kommuneplanen. Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for at skabe vækst og udvikling de næste 12 år.

På baggrund af vision og planstrategi udarbejder de politiske fagudvalg supplerende politikker for fagområderne. Indholdet i en politik er holdningsmæssige målsætninger og mere konkrete retninger for de enkelte delområder. En politik konkretiserer således de overordnede visioner. Politikkerne omsættes i konkrete handlinger, så målsætningerne indfries.

Fagudvalgene udarbejder konkrete handlingsplaner for, hvilke initiativer der skal sættes i gang.

De tre fyrtårne er konkrete og ambitiøse projekter, der understøtter Byrådets Vision og Planstrategi.

Klik på punkterne i menuen til venstre for at finde vision og planstrategi, kommuneplan, politikker, planer og grundfortællingen.

 

udklip_styringstrekanten.jpg