logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Skovengen 22
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere en legeplads og 3 shelters

02.01.2020


6400 Sønderborg

Høring

Forslag til lokalplan for et boligområde ved Borggård i Nybøl

03.01.2020

Kongevej
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere en midlertidig byggeplads

01.01.2020

Kongevej
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere et midlertidigt jorddepot

01.01.2020

Mjang Bygade 23
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til et minivådområde

01.01.2020


Høring

Høring af Frivillighedspolitik 2020 - 2023

13.01.2020

Bønnelandsvej 4
6310 Broager

Afgørelse

Landzonetilladelse til udstykning af en ny ejendom

31.12.2019

Havnbjergvej 21
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til parkeringsplads og adgangsvej

31.12.2019


Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere en sø, matr. nr. 128 Notmark Ejerlav, Notmark.

27.12.2019

Møllevej 5
6400 Sønderborg

Afgørelse

§ 16 a miljøgodkendelse på Møllevej 5, 6400 Sønderborg

30.12.2019

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.