logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Skovbyvej 1
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til terrænregulering med ren jord

31.07.2020

Smedevænget 8
6430 Nordborg

Høring

Forslag til tillæg i høring

28.08.2020

Neder Jestrup 12
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre en ny gylletank og anlægge forplads

31.07.2020

Dyntvej 63
6310 Broager

Afgørelse

Landzonetilladelse til udvidelse af udhus

31.07.2020

Nørreskovvej 41
6430 Nordborg

Afgørelse

Tilladelse til badebro ved Nørreskoven

30.07.2020

Lundtoftvej 16
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at lovliggøre og udvide et autoværksted

30.07.2020

Nørre Landevej 44
6470 Sydals

Afgørelse

Accept af anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg

27.07.2020

Strelbjergvej 24
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til tilbygning til garage og to udhuse

23.07.2020

Bøgevej 20
6430 Nordborg

Afgørelse

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af nyt Havnbjerg Vandværk, Bøgevej 20, 6430 Nordborg

23.07.2020

Pomosevej 5
6440 Augustenborg

Afgørelse

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af terrænregulering, del af matrikel 343 Asserballeskov, Asserballe, 6440 Augustenborg

23.07.2020

Sider